Festive.org.uk

Member Area
Home Gweddi
Gweddi

Coleg Yng Ngogledd Cymru

Diolchwch i Dduw am ateb gweddi ar ran y gwasanaethau carolau – diolch fod pethau wedi mynd yn dda, a diolch am y myfyrwyr ddaeth i ganu carolau, clywed darlleniadau a gwrando ar neges Gristnogol. Er gwaethaf rhai anawsterau technegol, roedd y myfyrwyr a’r staff wedi cael sgyrsiau da iawn am Iesu ar ddiwedd y gwasanaeth.

Coleg Yn Bedford

Diolchwch i Dduw am ateb gweddi ar ran myfyrwyr nad oedd yn gallu mynd i’r Undeb Cristnogol – erbyn hyn maen nhw’n gallu mynychu’r grŵp.

Undeb Cristnogol Mewn Chweched Dosbarth Yn East Sussex

Gweddïwch am Undeb Cristnogol sy’n dechrau yn yr ysgol, am faterion ymarferol a doethineb i Dan a Johnny wrth iddyn nhw arwain. Gofynnodd Johnny i ni weddïo y byddan nhw’n frwdfrydig ac yn dangos esiampl i’r myfyrwyr eraill.

Coleg Barton Peveril, Eastleigh

Diolchwch fod yr Undeb Cristnogol wedi gweld mwy o fyfyrwyr yn dangos diddordeb ac yn dod i’r UC. Mae Dan, myfyriwr ac arweinydd, yn gofyn y byddan cynnal momentwm yn yr wythnosau i ddod.

Coleg Reigate, Surrey

Diolchwch i Dduw am y niferoedd da sydd wedi bod yn dod i’r UC, bod y myfyrwyr yn llawn syniadau ac yn fodlon rhoi cynnig ar wneud pethau.  Gweddïwch am fyfyrwyr sy’n ei chael hi’n anodd yn y coleg/ chweched dosbarth am eu bod nhw’n Gristion.