Festive.org.uk

Member Area
Home Cefnogi Festive
Cefnogi Festive

Cefnogaeth Ariannol

Yma yn Festive rydym ni’n ddiolchgar iawn i bob un o’r Cristnogion hynny sydd wedi anfon rhoddion yn barod, neu sydd wedi dweud efallai y byddant yn barod i roi cymorth ariannol rhywbryd. Rydym ni wedi dweud erioed – ac yn ei olygu! – nad ydym ni am i’r gweinidogaethau Cristnogol rydych chi’n eu cefnogi’n barod i ddioddef – ond os yw’r Arglwydd wedi rhoi Festive are eich calon yna rydym ni’n gwerthfawrogi hynny’n fawr.

Sut i roi cymorth ariannol i ni

1. Rhoddion Uniongyrchol

Gallwch anfon rhain i’r Trysorydd Cynorthwyol yn y cyfeiriad canlyol;:
16 Crugan Avenue
Kinmel Bay
RHYL
North Wales
LL18 5DG
Dylid gwneud checiau yn daladwy i ‘Festive’.

2. Gift Aid

Mae Festive yn elusen gofrestredig (Reg.No. 1123966) a gellir cynyddu unrhyw rodd gan dalwyr trethi y DU, sy’n cael ei roi ar ôl dyddiad ein sefydlu, drwy gift aid. Os nad ydych chi wedi llenwi ffurflen yn barod cysylltwch â’r Trysorydd Cynorthwyol yn y cyfeiriad uchod neu ebostiwch This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it neu llawrlwythwch y ffurflen yma.

3. Archeb Sefydlog Banc

Os yw’r Arglwydd yn gosod rhoi rheolaidd ar galon pobl yna fe hoffem ni eu hannog i roi drwy archeb sefydlog. Mae hyn yn ein galluogi ni yma yn Festive i wneud cynlluniau yn ariannol. Os fuasech chi’n hoffi rhoi drwy archeb sefydlog fe fydd angen i chi fynd i’ch banc, dweud wrthyn nhw faint a pha mor aml rydych am gyfrannu a rhoi manylion banc iddyn nhw y gallwch chi eu cael gan y Trysorydd Cynorthwyol, unai yn y cyfeiriad uchod neu drwy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it neu llawrlwythwch ffurflen Archeb Sefydlog yma. Cofiwch y gallwch chi ddod â’r archeb sefydlog i ben unrhyw bryd.

4. Rhoi drwy Stewardship

Mae Festive wedi agor cyfrif Sovereign Account gyda’r elusen Gristnogol ‘Stewardship’ (Account No. 20097064) ac os hoffech chi roi drwy’r elusen hon yna plis cysylltwch â’r Trysorydd Cynorthwyol yn y cyfeiriad uchod neu drwy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Diolch!

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cymorth yn y ffordd yma ac mewn ffyrdd eraill – rydym yn gwerthfawrogi eich gweddïau a’ch consyrn hefyd; felly os nad ydych chi’n derbyn ein newyddion gweddi rheolaidd yna cysylltwch â ni drwy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it – ble gallwch chi hefyd gael gafael ar unrhyw wybodaeth arall rydych chi ei angen.

5.Rhoi rwan yn ddiogel drwy bwyso’r botwm isod trwy Paypal (nodwch os gwelwch yn dda nad ydych chi angen cyfrif Paypal i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn):