Festive.org.uk

Member Area
Home
Cymraeg

Croeso i Festive Cymraeg!

Os wyt ti’n byw yng Nghymru, efallai dy fod di mewn Coleg neu Chweched Dosbarth Cymraeg, neu mae’n debygol iawn fod dy Goleg neu dy Chweched Dosbarth di'n cynnwys myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg. Hyd yn oed os nad wyt ti'n gwybod hyn yn sicr, efallai fod gan dy Goleg neu Chweched Dosbarth di bolisi dwyieithrwydd ac efallai na fyddan nhw'n gadael i dy UC gynnal gweithgareddau heb bosteri neu adnoddau Cymraeg. Yn Festive rydyn ni am wneud yn siŵr fod ein hadnoddau yn addas ar gyfer dy sefyllfa di, ac yn help i’r UC i gyrraedd myfyrwyr y coleg gyda neges Iesu Grist ym mha bynnag iaith sydd orau i wneud hynny. Dyma pam ein bod ni wedi mynd ati i gyfieithu ac addasu rhai o’n hadnoddau ar gyfer sefyllfa dwyieithog Cymru. Rydyn ni’n gobeithio ychwanegu mwy o adnoddau yn y dyfodol, ond dyma rai o’r astudiaethau a’r adnoddau mwyaf poblogaidd ar gael i ti eu llawrlwytho a'u defnyddio am ddim.

Y Beibl Cymraeg Newydd, yr Argraffiad Diwygiedig sydd yn cael ei ddefnyddio yn yr adnoddau yma.

ADNODDAU DEFNYDDIOL AR GYFER MYFYRWYR A CHAPLANIAID

Mae’r adnoddau Cymraeg canlynol ar gael i’w defnyddio yn dy UC:

“Free” Gospels – Efengyl Marc mewn llyfr bach deniadol

Pamffledi lliwgar

Words

Rwyt ti’n gallu archebu’r adnoddau yma drwy gysylltu efo Festive - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it